S E R V I C E  服務項目  line     業務範圍        服務項目
 
 • 室    內    設    計
 • 小  資  輕  裝  潢
 設 計 專 長 
 • 商    空    設    計 
 • 景    觀    設    計 
 • 陽 宅 佈 局 裝 修 
 • 傢 具 家 飾 配 置 
 
 • 預 售 屋 客 變 規 劃 
 
 
 • 裝 修 審 查 作 業
 • 水    電    空    調
 裝 修 工 程 
 • 室    內    裝    修     
 • 舊    屋    翻    新 
 • 精    緻    木    作 
 • 建築物消防安檢
 
 • 系    統    櫥    櫃 
 • 裝 修 法 規 諮 詢